Atatürk Eğitim FakültesiFen Bilgisi Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Genel Bilgiler

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

 

Mehtap_Yurdatapan

A.B.D. Başkanı :Doç.Dr. Mehtap YILDIRIM

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde 1998 yılında kurulmuş ve 1998-1999 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Anabilim Dalımızın vizyonu; feni anlayan, fene karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okur-yazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir. Anabilim Dalımız bu vizyonla 2002’den bu yana yüzlerce fen bilgisi öğretmeni mezun etme onurunu yaşamıştır.

Anabilim Dalımızda lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç farklı seviyede eğitim verilmektedir.

Fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalımızın lisans derslerinde; alan dersleri (fizik, kimya, biyoloji), eğitim dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Alınan lisans dersleriyle birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve kuramlarla öğrencilere bilgileri sunma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. Alan dersleriyle birlikte fenin ayrılmaz bir parçası olan “yaparak öğrenme” teorinin yanında uygulama olarak verilmiş ve öğretmen adaylarının bilgiyi uygulamaya dönüştürme, pratik elde etme ve geleceğe hazırlık yapmaları sağlanmıştır. Uygulama dersleri fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere üç laboratuarda yürütülmektedir. Anabilim Dalımız’ın 1. Ve 2. Öğretim lisans programlarında yaklaşık 500 öğrenci bulundurmaktadır.

Puan Türü ve Kontenjan

Anabilim dalımız Y-YGS / Y-LYS Puan türü olarak MF-2 ile öğrenci almaktadır. İlk başta 150 olan genel kontenjanımız önce 100'e düşürülmüş en son olarak ta hem 1. öğretim hem de 2. öğretim için 55 olarak belirlenmiştir. Mezunlarımız, devlet yada özel eğitim kurumlarında Fen Bilgisi Öğretmeni ünvanı çalışabilmekte ve nitelikli mezunlar olarak tercih edilmektedir.

Lisansüstü dersleri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde devam etmektedir. Bu derslerde; öğrencilere bilim adamı gibi düşünebilmeleri için araştırma teknikleri geliştirme, uygulama ve değerlendirme için nitel-nicel y

öntem bilgisi ve istatistik dersleri verilmektedir.

Akademik Kadro

Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümüne bağlı yapılandırılan Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı bünyesinde 2 profesör, 4 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi (35. Madde) olmak üzere kadrosunda toplam 12 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Açıldığından günümüze kadar Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten öğretim üyelerimiz: Prof. Dr. Prof. Dr. Ayla GÜRDAL, Prof.Dr. Hale BAYRAM ve Prof.Dr. Fatma ŞAHİN (halen).

Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Anabilim dalımızda yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programları Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından koordine edilmektedir. Başvuru, öğrencilik şartları ve diğer  bilgiler için Eğitim Bilimleri Enstitüsü' nün internet sayfasını takip  ediniz.

Öğrenci Temsilcileri

2014-2015 öğretim yılı Ana Bilim Dalı öğrenci temsilcimiz:

Sınıf Öğrenci Temsilcileri listesine ulaşmak için tıklayınız.

Tanıtım Broşürü ve detaylı bilgi

Bölüm tanıtım broşürünü Türkçe pdf belge olarak buradan indirebilirsiniz.

You can download the department brochure as a PDF document here.

Bölüm hakkında detaylı bilgi ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz.

You can get detailed information about the curriculum of the department and ECTS credits in English by click here.

İdari fomları buradan, öğrenci formlarını ise buradan indirebilirsiniz.

Anabilim dalımızın önceki başkanları:

Fatma_Sahin

Prof.Dr. Fatma Şahin

 

Hale_Bayram

Prof.Dr. Hale Bayram

 

Prof.Dr.Ayla Gürdal

Prof.Dr. Ayla Gürdal

Bu sayfa Fen Bilgisi Öğretmenliği tarafından en son 07.11.2017 11:48:09 tarihinde güncellenmiştir.