Atatürk Eğitim FakültesiFen Bilgisi Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Kitaplar

Prof. Dr. Hale BAYRAM

 • Bayram, H. & Mus, G. T. H. B. A. A. H. E. H. Ç. İ. B. Z. T. (2010). Genel Kimya 1. PegemA Yayıncılık Ankara
 • Bayram, H. & Salan, H. S. M. Ş. A. Ö. Ü. (1. Baskı 1995, ). Genel Kimya. Marmara Üniversitisi Yayın No:568, Atatürk Eğitim Fakültesi Yayın No:2 İstanbul

Prof. Dr. Fatma ŞAHİN

 • Şahin, F. (2009). İlköğretim Fen Ve Matematik Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi
 • Şahin, F. (2003). Fen Bilgisi Öğretimi II. Marmara Üniversitesi Marmara Ün.
 • Şahin, F. (2002). Kavram Atlasları. YA-PA YA-PA
 • Şahin, F. (2002). Okulöncesin Fen Ve Matematik Öğretimi. Anadolu Ün. Anadolu Ün.
 • Şahin, F. (2001). Fen Bilgisi Öğretimi I. Marmara Üniversitesi Marmara Ün.
 • Şahin, F. (2000). Okulöncesin Fen Bilgisi Öğretimi. YA-PA YA-PA

Yrd. Doç. Dr. Arif ÇÖMEK

 • ÇÖMEK, A. (2012). Bilgisayar Okuryazarlığı (203-270 s.). PegemA Yayıncılık Ankara
 • ÇÖMEK, A. (2012). Bilgisayar Okuryazarlığı (381-396 s.). PegemA Yayıncılık Ankara

Öğr.Gör.Dr. Elif BENZER

 • Bayrak, B. & Benzer, E. (2012). Medya Okuryazarlığı ve Eğitimde Sosyal Medya (Bilgisayar Okuryazarlığı I-II, Editörler: Ahmet Benzer, Harun Aksaya). Pegem Akademi Ankara

Öğr.Gör.Dr. Fatma ÖNEN

 • ÖNEN, F. & GÜRDAL, A. (2010). İlköğretim okulları için yeni fen ve teknoloji öğretimi programı. Fen/Fizik Öğretimiaçılımlar, gelişmeler, yeni yaklaşımlar. ERSOY, Y., UZAL, G. & ERDEM, A. (Ed) Nobel Yayın Dağıtım (sf 83-96). Ankara

Araş.Gör. Sibel DEMİR

 • GÜNEŞ, T., GÜNEŞ, M., ÇELİKLER, D. & DEMİR, S. (2008-2.Baskı). Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri. Anı Yayıncılık Ankara

Bu sayfa Fen Bilgisi Öğretmenliği tarafından en son 06.03.2013 15:43:12 tarihinde güncellenmiştir.